Monday, September 14, 2015

Bij de aanleg ca. 1350  heeft men, voor een middeleeuws stadje,  een brede straat aangelegd.  Ter plaatse van het voormalige militair hospitaal is de breedte tussen de gevels 10 meter. 

Wednesday, May 29, 2013

 
Posted by Picasa
Gansoordstraat 24 maakte ooit deel uit van het Militaire Hospitaal   te Naarden.
Het voormalige Diaconiehuis werd door het Franse Leger  vanaf 1809 gebruikt als Militair Hospitaal.
In 1812 werd het aangekocht door het Franse Gouvernement voor 14.700 Franc ( f 7.000.-)

Gansoordstraat en de bewoners 

Thursday, February 23, 2012

Posted by Picasa
Aan de linkerzijde naast de Duivensteeg lag:
HET OVERTUINTJE VAN DE ROEPER .
Er is nog een glimp te zien van het tuinbeeldje dat er stond.
Het werd eens door jongens meegenomen, maar weer
teruggebracht. Notaris De Roeper deed geen aangifte.
De notaris wenste een behoorlijk uitzicht vanuit zijn woning.
Om die reden huurde hij het stukje grond van het boerderijerf
van Harmen Krijnen. Zo voorkwam De Roeper het uitzicht
op een mesthoop, die in die jaren nog vaak aan de vestingstraten
Posted by Picasa
Gansoordstraat 28 was ooit onderdeel van het Militair
Hospitaal van Naarden. Het werd meestal bewoond door
een burger medewerker van het hospitaal.

Sunday, May 29, 2011

Posted by Picasa
Gansoordstraat Naarden. Kadasterkaart 1886 - 1900

Thursday, October 07, 2010

GANSOORDSTRAAT : http://gansoordstraat-naarden.toeto.com

Posted by Picasa Gansoordstraat 3. Bewoonster in verzet
tegen de bouw van het lelijke Stadskantoor.
Posted by Picasa Gansoordstraat 15. Restauratie, nadat de naastgelegen panden
waren afgebroken om plaats te maken voor het oerlelijke Stadskantoor
Deze huizen zijn ten offer gevallen aan het stadskantoor
Het huis op de hoek van de Duivensteeg hield nog een tijdje stand 

Wednesday, October 06, 2010

Posted by Picasa Gansoordstraat R-L nr. 27 -25-23
Posted by Picasa Gansoordstraat 27
Posted by Picasa Gansoordstraat 27 met scharensliep
(jaren vijftig)
Posted by Picasa Gansoordstraat 29
(gebouwd in 1956)
Posted by Picasa Gansoordstraat 31 - achterzijde
Posted by Picasa Gansoordstraat 31 / hoek Pijlstraat
(voormaige stadsboerderij)
Posted by Picasa Gansoordstraat L-R nr. 22 - 26- 24b - 24a
Posted by Picasa Gansoordstraat L- R nr26 - 24 b - 24 a

BEWONERS GANSOORDSTRAAT VAN 1806 - 2000
Tussen Vesting Naarden en het dorp Huizen ligt aan de kust het Landgoed Oud Naarden. Ruim een kilometer uit deze kust lag ooit het vroegmiddeleeuwse plaatsje Naarden. Door oorlogsgeweld en bedreiging door de Zuiderzee werd het stadje verlaten. Een nieuwe stad werd, omstreeks 1350, kilometers verder naar het westen aangelegd.
Veel steden zijn ontstaan uit middeleeuwse dorpen. Oude centra bestaan daar uit kronkelijke straten en stegen. Het nieuwe Naarden begon met een stadsplan, ontworpen op de “tekentafel”. Waarschijnlijk was de eerste en enige rechte straat, de huidige Gansoordstraat-Turfpoortstraat. Alleen deze straat loopt van de Oostwal naar de Westwal. Bovendien is bewust de lijn ZW-NO gekozen, rekening houdende met de destijds rietgedekte huizen. De daken lagen evenwijdig aan de straat. Bij de meest ongunstige stormwind bleef de rietkap daarom in de luwte. De oudste vestingmuur liep paralel aan de ca. 600 meter lange straat, die doorsneden wordt door de Marktstraat.
Het gedeelte ten oosten van de Marktstraat is de eeuwenoude Gansoordstraat. De bestrating stamt nog uit de 19e eeuw. Tussen de stoepen liggen vijf stroken, die verschillend zijn bestraat. De stoepen behoorden ooit bij de aanliggende huizen. Vandaar dat naast de stoepen een voetpad ligt, bestaande uit gele Ijsselsteentjes. Daarnaast ligt een strook met veldkeitjes, tegenwoordig met hier en daar een geleide linde. De middenweg bestaat uit grijzen natuursteen.

Door de eeuwenoude armoede binnen de Vesting, zijn er weinig monumentale panden overgebleven. Gelukkig overleefde in de Gansoordstraat een 17e eeuwse boerderij en enkele 18e eeuwse mooie huizen.

_________________________________________________

BEWONERS VAN DE GANSOORDSTRAAT 

Jaar Kad. Huis Eigenaar E Geb. Beroep
nr. nr. Bewoner B Jaar
-------
1806 (492) 324 Cornelis de Wolff huis en erf

1806 (493) 325 Jan Bolten huis en erf
1806 (494) 326 Jan Bolten huis en erf gesloopt 1816
1806 (495) Jan Bolten huis gesloopt 1816

1806 (496) 327 Levie Jacob huis en erf
1806 (497) Levie Jacob huis

1806 (498) 328 Elbert Poolman huis en erf

1806 (499) 329 Geref. Diaconie huis en erf

1808 (492) 324 Cornelis de Wolff
1 kind van C. de Wolff
Jacobus Holtmans 'dienstbode'

1808 (493) 325 ledig
1808 (494) 326 ledig
1808 (495)

1808 (496) 327 Levie Jacob
5 kinderen van L. Jacob
Eva Abrahams , dienstbode

1808 (497) 327

1808 (498) 328 Elbert Poolman
3 kinderen van E. Poolman

1808 (498) 329 Gijsbert de Jong

1808 (499) Geref. Diaconie
1810 (492) 310 Cornelis de Wolff Lid v. 't Gemeenebest. (324)

1810 (493) 311 Jan Paul Bolten 23 j (325)
1810 (494) 312 onbewoond (326)
1810 (495) erf ?

1810 (496) 313 Levie Jacob (van Amerongen?) 35 j (327)
Hartog Meijer 17 j
1810 (498) 314 Elbert Poolman 40 j (328)

1810 (498) 315 Diaconie armhuis
1810 (499) Geref. Diaconie


1811 NOG NIET BIJGEWERKT. NU ALLEEN GEGEVENS 1810
1811 (492) 324 Cornelis de Wolff * 18.08.1754 Fungerende Maire

1811 (493) 325 Jan Paul Bolten * 15.12.1787 Boomkweker
1811 (494) 326 onbewoond
1811 (495) erf ?

1811 (496) 327 Levie Jacob (van Amerongen?) * 1776 Koopman

1811 (498) 328 Elbert Poolman * 1771 Werkman

1811 (498) 329 Diaconie armhuis
1811 (499) Geref. Diaconie

1832 492 324 Martinus Blommaart huis en tuin [ 8]

1832 493 325 Fredrik Perk huis en erf [10]

1832 494 326 Wed. Willem de Haan huis en tuin
1832 495 Wed. Willem de Haan erf

1832 496 327 Gerrit Hulscher huis

1832 497 327 Gerrit Hulscher huis en tuin

1832 498 328 Elbert Poolman huis en tuin
1832 498 329 't Rijk infermerie
1832 500 't Rijk moestuin

__________________________________________________________
GANSOORDSTRAAT HUISNUMMERS 4 T/M 28
KADASTERNUMMERS
1806 1808 1810 1813 1832 1882 1883 1899 1915 1917
1921 1940 1956

324 492

324 -- -- ---
477 10 8
492 492 1606

324 -- -- -- -- --- 478 12 10

492 492 2540 Sleg
2539 schuur

325 325 310* 325 365 479 14 12

493 493 1942 Vuyst

326 326 311* 326 365 480 16 14

494 1196 1415 Uden

326 326 312* 326 366 481 18 16
495 857 1416 Schuur
327 -- -- 327 367 482 20 18
496 855 1952 Wit

20

22
24 Rijs

24a Bijleveld

24b Zijp

26 Van Dulm

28 hoek

*857 was eerst 690

Kad. 492 met huisnr. 324 van J.P. de Roeper is later opgedeeld
in de huidige huisnummers 8 (waar Paul Vuijst is geboren), in
huisnummer 10 (huis van de wed. Sleg) en de garage van Sleg
(op de plek van de garage stonden de kolenschuren van Vuijst,
die volgens Paul bij nr. 12 hoorden)
Op nummer 8 woonden de ouders van Paul Yuijst, op nr. 10
woonde Willem Vuijst en op nr. 12 woonde ooit Gerrit Yuijst
(de opa van Paul)

1880 492 24
1880 493 25
1880 196 26

1880 857 26a
1880 099 71a

1880 855 27
1882 492 24

1882 493 25
1882 196 26

1882 857 26a
1882 099 71a

1882 855 27
1883 492 64

1883 493 65
1883 196 66

1883 857 67
1883 099 20

1883 855 68
--------------------------------------
1890 t/m 1910
________________________
1899 492 77

1899 492 78

1899 493 80
1899 196 81

1899 857 82
1899 099 55

1899 855 83
1900
78 van der Burch
79 Vuijst
Vuijst
J. Wiegmink
80 Joh. Essen
Klein
J. Lier
Sanders

81 F. Uijterboogaart
H.J. Nusselde
F.H. Zegers
G.M.M.M. Alting-van Geusen
de Lange
P.C. van Wachum
W. Lugt
A.J. Matarew
J. Hanskamp

1910
82 C. de Wit
H. de Wit-Mulder
________________
1915 475 Schoonderbeek, H.V.P. Muziekonderwijzer

1915 476

1915 477

1915 478

1915 479 W. Vuijst Brandstoffenhandel
G. Vuijst Brandstoffenhandel

1915 480 J. Essen Kleermaker
1915 J.D. Lier 1e Luit. Inf.

1915 481 J.F. Uijtenboogaard Bakker
1915 E.H.J. Nusselder 1e Luit. Inf.

1915 482 C. de Wit Groenteventer

1915 485 Nieuwendaal, w. kweekersknecht
_____________________________________
1917 (1605)
1917 (1606)
1917 (1606)

1917 (1942) 14 (12) Vuijst, Gerrit Brandstoffenhandel

1917 (1415) 16 (14) Essen, J. Kleermaker

1917 (1416) 18 (16) Uijtenboogaart, J.F. Bakker © Bak. J.J.

1917 (1952) 20 (18) Wit de, Cornelis Groentenhandel

1917 ( ) 22 (20) Later afgebroken
_____________________

Jaar Kad. Huis
nr. nr.
1921 1416 16 Willemsen, J
Uijttenboogaard
Slemmer, A.E.
Rijk de, A. Jzn
t/m Gordijn, N
Spruijt, A.
Pater, H.G.
Scheper, H.

1940
Maasen, T

Kad. nr. 1925 t/m
Cools, J.J.M.O.
Klein, J.
Gooijer de, W.
Versteeg, A.G. wed.
Schuit, P.H.
Brands, D.
Ketelaar, L.J. wed.
Heuvel v/d. C.
Berg v/d, J.J.
Bak, J.J.
1956

1196? 18 Wit de, Cornelis
Wit de-Mulder, Hermien
__________________
Jaar Kad. Huis Enkele bewoners 1940 t/m ca. 1955 ?


David Levie van Gelder

Naarden, 16 april 1874
Sobibor, 14 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 69 jaar
Heeft u aanvullende informatie over David Levie van Gelder?
Aanvullen in de Community »

David Levie van Gelder

David Levie van Gelder

Naarden, 16 april 1874
Sobibor, 14 mei 1943
Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 52245) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.


Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Betje de Leeuw

's-Graveland, 21 december 1856
Vught, 7 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 86 jaar
Heeft u aanvullende informatie over Betje de Leeuw?
Aanvullen in de Community »

Betje de Leeuw

Betje de Leeuw

's-Graveland, 21 december 1856
Vught, 7 mei 1943
Betje de Leeuw was de dochter van Elias de Leeuw en Esther Schaap. Zij woonde in de Gansoordstraat 27 in Naarden. Betje de Leeuw was ongehuwd. Op 7 mei 1943 is zij in het concentratiekamp Vught om het leven gekomen.
1940 1996 6 Archief concentratiekamp Vught, Sterbebuch 1943

----------------------------------------------------------------------------------------
1940 2229 4

1940 1996  6

1940 1606 8 Vuijst, Albertus

1940 2540 10 Vuijst, Willem
1940 2539 geen Kolenschuur van nr. 12

1940 1942 12 Vuijst, Gerrit (opa van Paul)

1940 1415 14 Essen, H

1940 1416 16 Bak, J.J.

1940 1952 18 Wit de, Cornelis

1940 xxxx 20 Nissen, J.

1940 2471 22 Tolhoek-Breeman

1940 2382 24 Gerritse, A.W. (Heil ca. 1956)

1940 2443 24a Militair gebouw

1940 2444 24b Militair gebouw

1940 2445 26 Biegstraten tot 1965 ?

1940 2446 28 Maasen, K Hoek Pijlstraat

_________________________________
2000 2229 4

2000 1999 6

2000 1606 8

2000 2540 10 Sleg

2000 2539 geen garage van Sleg

2000 1942 12

2000 1415 14 Uuden van, G

2000 1416 16 Schaftenaar, H

2000 1952 18

2000 xxxx 20 Lammers,
2000 2471 22

2000 2382 24 Rijs, S

2000 2443 24a Bijleveld

2000 2444 24b Kantoor (Diny Zijp)

2000 2445 26 Dulm van, F


2000 2446 28 Hoek Pijlstraat

GANSOORDSTRAAT HUISNUMMERS 4 T/M 28
KADASTERNUMMERS

1806 1808 1810 1813 1832 1882 1883 1899 1915 1917
1921 1925 1940 1956
_____________________
492

324 -- --- -- --
477 10 8
492 492 1606
324 -- --- -- --
478 12 10
492 492 2540
2539 schuur

325 325 310* 325 365 479 14 12 493 493 1942

326 326 311* 326 365 480 16 494 1196 1415

326 326 312* 326 366 481 18 16
495 857 1416

327 -- -- 327 367 482 20 18
496 855 1952


20 Rijs

24a Bijleveld

24b Zijp
26 Van Dulm, F

28 hoek Gansoordstraat


1915 528 Sasburg-Hirschmann z. ber.

Gansoordstraat
1832 475 geen Het Over-tuintje van De Roeper

Gansoordstraat

1915 526 T. Krijnen Veehouder
Gansoordstraat 9

1921 9 C. Klinkenberg
1940 E. Scheffer
P.M. Grebe
P.M. Grebe jr.
A. Pander
J. Cox
T. Graafsma

1940 9 T. Graafsma


Gansoordstraat 11

Jaar Kad. Huis
1808 (476) 347 Wijnant Ruijghout
OF ????
1808 481 Gerbert Mostertman

1810 477 Gerbert Mostertman 43 jaar
OF ?????
1810 476 331 Wijnand Ruijghout Lid van 't Gemeentebest.

1811 Gerbert Mostertman * 1767 Wever
OF ????
1811 (347) Wijnand Ruijghoud * 1752 Winkelier in goud en zilver

1832 476 Gerbert Mostertman Huis + tuin Eigenaar
477 Gerbert Mostertman Huis Eigenaar

1900 525 Schuur van Van Gelder de Slager
1904 Afgebrand tijdens de grote brand van 1904

1915 525 I J.M. Schouten zonder ber.

1921 11 Pakhuis Brandstoffenhandel Vuijst
1940

Gansoordstraat 13
Jaar Kad. Huis

1832 475 (347?) Wed. Mozes J. Jouda van Amerongen Schuur

1900 524 Pakhuis Brandstoffenhandel Vuijst
1904 Afgebrand tijdens de grote brand van 1904

1921 13 Pakhuis Brandstoffenhandel Vuijst
1940

Gansoordstraat 15

Jaar Verp. Huis
1749 11 (346) Willem de Gooijer

1785 12 (346) Paulus Guijkingh Boerenwoning en stalling (Eigen.)
13

1785 12 (346) Paulus Guijking Kamer en bouwschuur ( Eigen.)
1791

1791 12 (346) Cornelis de Gooijer Boerenwoning en stalling
13

Jaar Kad. Huis
1806 (473) 346 Cornelis de Gooijer Huis + Erf
(474)

1808 (473) 346 Cornelis de Gooijer
(474) 2 kinderen van C. de Gooijer
Teuntje Lots (Dienstbode)

1810 (473) 346 Cornelis de Gooijer 65 jaar veehouder
(474) Willem de Gooijer 33 jaar
Abraham de Gooijer 35 jaar

1811 (473) 346 Cornelis de Gooijer geb. 1744 veehouder
(474)

1829 (473) 346 Gijsbert Jansz Vuijst 49 jaar
(474)

1832 473 346 Gijsbert Vuijst
474

1849 473 346 Willem van der Vuurst 32 jaar * 1817 veehouder


1890 473
1900 1530

1904 1530 523 Wed. L. Krijnen Boerderij afgebrand, nieuwbouw

1900 1530 523 wed. L. Krijnen
1910 J.W. de Gooijer

1915 1530 523 Wed. L. Krijnen Veehouder

1918 1530

1921 1530 15 Willem de Rijk Veehouder
1940

1975 1531 15 Th. Boerebach


DE WONINGEN NUMMER 17 T/M 27 ZIJN CA. 1880
GEBOUWD OP HET PERCEEL G 462.

Gansoordstraat 17
Jaar Kad. Huis
1890 1248 389f A. de Rooij
1900 H. v.d. Beld
J.P. Blom
W. van Akerlaken
J.L. Sijtsma
W. van Kampen


1900 1248 522 T. van Zomeren (in 1915 z. ber.)
1910 P. de Brons Rijkswerkman
Trijntje de Groot
C. de Gooijer Wzn. (de jonge)
Th. H. van Raam Serg. Inf.


1921
1940

1915 1248 522 Th. H. van Raam Serg. Inf.

1918 1248 15

1921 1248 17 Wed. E. de Gooijer Wzn
1940 Mej. A.C. W. de Gooijer


1964 1248 17 Groen

1965 1248 17 Gerrit Luif

Gansoordstraat 19
1890 1249 389e C.H. Munnik
1900 P.J.A. Timmer
J.R.J. de Loo
W. Bakkenes

1915 1249 521 A.J. Huijskens z. ber.

1918 1249 17

1921 1249 19 L. Leebeek
1940 H. Essen
J.C. Valk

1965 1249 19 Jo Valk

Gansoordstraat 21
1890 1250 389d P.J. van Meurs
1900 G. Kamminga
H.E. Witmer
H. Mulder
R. Westerhuis
J.H. van der Linde
J.P. van Gulde
J. Casse A.zn.
J. Stolk

1900 1250 520 C.J. van Doorn
1910 J. Pouw
H. Meijer Serg. Art.
A.M. te Kolste)
Serg. Maj. Inf.
L. Touber
G. Gerritsen
A. de Gooijer
J.W. de Roos Serg. Vest. Art.


1915 1250 520 J.W. de Roos Serg. Vest. Art.

1918 1250 19
1921 1250 21 J. de Koning Serg. Geweermaker
1940 H. de Koning
M. van Ankema
H. Coljee
C. van 't Maalpad Schilder

1940 1250 21 C. van 't Maalpad

1950 1250 21 Goris Verhey

1965 1250 21 Goris Verhey

Gansoordstraat 23
1890 1251 389c N.D. de Jonge
1900 H. Schols
J. Ph. Koene
D.F. Wouters

1900 1251 519 M.D. Piera
1910 Ch. van Fritz
L.F.Th. Fritz
G. Gerritsen
A. de Gooijer

1915 1251 519

1918 1251 21

1921 1251 23 H. Marquenie
1964

1965 1251 23 Luitjen Reemeyer


Gansoordstraat 25
1890 1252 389b J.P. van Loo
1900 J.C. Metser
M.P. van de Burch
C.O. ter Horst
N. van der Giesen
G. van Zuilkant
J. van Capelle

1900 1252 518 H. Kuijper
1910 A.F. Eijpe
H. Eijpe Groenteventer


1915 1252 518 H. Eijpe Groenteventer

1918 1252 23 H. Eijpe

1921 1252 25 H. Eijpe
1940 M. Poort
J.G. Fokker

1940 1252 25 Wed. Eype

1964 1252 25 Gijsbertus Bos

1973 1252 25 Cor Baas

Gansoordstraat 27
1890 1253 389a K. de Boer P. zn
1900 J. Schilder
D. van der Beld
K. Prang
A.K. Siliakus
J.P. Burtner
J. Jansen
A. Vermaas1900 1253 517 J. Abma
1910 B. v.d. Berg
M. Cornelissen
M. Cruijck
J. Snel
Mej. Poortenaar
W.A. van der Greft
J.H.H. Visser
H. Schonewille
W. Groenhard

1915 1253 517

1918 1253 25

1920 1253 27 David van Gelder
1943 Betje de Leeuw

1943 1253 27 Cor Vrakking
1964

1964 1253 27 Frans de Gooijer

Gansoordstraat 29
Jaar Verp. Huis
1762 25 (345) Casparis Guijkingh Huis en schuur

1762 25 (345) Paulus Guijkingh Huis en schuur

1764 26 (345) Gerrit Groen Huis en kamer

1764 26 (345) Paulus Guijkingh Huis en kamer

Jaar Kad. Huis
1806 (472) 345 Jan Dillewijn (de jonge) Huis + Woning

1808 (472) 345 Christiaan Smitskamp
5 kinderen van Ch. Smitskamp

1810 (472) 327 wed. Dirk Smaling

1811 (472) 345

1829

1839 472 345 Cornelis de Gooijer 42 jaar werkman

1880 472 345 E. Boogaard
J. v.d. Brink
H. Kollenberg
Riekel

1900 1254 389 C.J. Berleur

1900 1254 516 wed. B. Berleur
1910 P. Wiesnekker

1915 1254 516 C.J. Berleur winkelier in kruidenierswaren

1921 1254 29 C.J. Berleur
1940 Willem Ramak

1956 2173 29 Brouwer

1972 2173 29 Hooft (eigenaar houtfirma in A'dam)

1972 2173 29 Keijer, kraker (werd niet uitgezet, ondanks brandstichting )

Gansoordstraat 31 NZ / hoek Pijlstraat

Jaar Verp. Huis
1749 10 (344) wed. Antony Groen

1761 23 (344) Casparis Guykingh

1762 23 (344) Paulus Guijkingh

1781 23 (344) Willem Koeman

1784 10 (344) Casparis Guijkingh (controleren)

1785 10 (344) Willem Koeman

Jaar Kad. Huis
1806 (470) 344 Wed. Willem Koeman Huis + Erf + Schuur

1808 (470) 344R Wed. Willem Koeman-Groen

1810 (470) 326 wed. Koeman
Klaas Koeman 29 jaar

1811 (470) 344 Klaas Coeman * 1781 Boer
Marten Coeman * 1770 Boer

1829 (470) 344 Klaas Koeman 49 jaar veehouder

1832 470 344 Klaas Koeman
471

1849 470 344 Gerrit Koeman 34 jaar veehouder
471

1880 470 344 G. Brouwer Rentenier
471 G. Brouwer (tuin)

1896 470 389 Jan Willemsz de Gooijer
S.J. Jansen
1900 470 515 Jan Willemsz de Gooijer Eigenaar
1910 J.H. Braeker
L.C. de Leeuw Mag. knecht Artil.

1915 470 515 L.C. de Leeuw Mag. Knecht Artil.

1918 470 515

1920 470 31 Herman W. de Gooijer
1927

1927 470 31 Willem H. de Gooijer
1932

1932 470 31 Lambert de Gooijer

1939 470 31 Jan Jansz. de Gooijer


Gansoordstraat Zuid zijde / hoek Marktstraat

1900 453 393 M.A.J. Leenmans
1910

Gansoordstraat 2 Z.Z. /hoek Marktstraat (oorspronkelijk huis)

Jaar Kad. Huis
1806 (489) 321 Dirk Uitenhoven

1808 (489) 321 Dirk Uijtenhoven
Geertje Dooren dienstbode

1810 (489) 308 Dirk Uijtenhoven 84 jaar Lid van Justitie

1811 (489) 321 Dirk Uijtenhoven * 07.12.1729 Schilder

1832 489 321 Pieter van den Bijlaard Bakker
1880 489 321 J. Vos
Jan Klaver

1890 1134 362 Wed. Joh. Vos
1900

1915 1143 473 W. Vos z. ber.

1918 1143 2

1925 1811 2

Gansoordstraat 4
Jaar Kad. Huis
1806 (490) 322 Francois Hugnes

1808 (490) 322 Ds. J.H. Anosi * 1762 Fransch Predikant
2 kinderen v. Anosie
Heijntje Mutsman Dienstbode

1810 (490) 309 Ds. Anosie Predikant

1811 (490) 322 Johan Ulrich Anosi * 1762 Fransch Predikant

1880 490 322 B. van Asperen

1890
1900

1900 475 H.V.P. Schoonderbeek Muziekonderwijzer
1910

1915 475 H.V.P. Schoonderbeek Muziekonderwijzer

1918 4

1925 1998 4

Gansoordstraat 6

Jaar Kad. Huis
1806 (491) 323 Francois Hugnes

1808 (491) 323 Falentijn Anosie
Jan Jacob Geijles
Sophia Groenhard Dienstbode

1811 (491) 323 Valetijn Anosi * 1770 (geen beroep vermeld)


1880 824 323 B. van Asperen (Tuin)

1900 476 C.H. Heezius Magazijnmeester
1910 G.J.G. Pijpers Werkman

1915 476 C.H. Heezius Magazijnmeester

Gansoordstraat 8 en 10
(het 18e eeuwse huis, afgebroken ca. 1880)

Jaar Verp. Huis

1785 21 C. de Wolff Jr. Huis en gebouwen (fol. 15)

1805 21 C. de Wolff Jr.

Jaar Kad. Huis Eigenaar en/of bewoner

1806 (492) 324 Cornelis de Wolff huis en erf

1808 (492) 324 Cornelis de Wolff
1 kind van C. de Wolff
Jacobus Holtmans 'dienstbode'

1810 (492) 310 Cornelis de Wolff Lid v. 't Gemeenebest.

1811 (492) 324 Cornelis de Wolff * 18.08.1754 Fungerende Maire

1832 492 324 Martinus Blommaart huis en tuin
1880 492 324 J.P. de Roeper Notaris

Gansoordstraat 8 (Huis gebouwd ca. 1880)
Jaar Kad. Huis
1890 1605
1900

1900 1605 477 P. van Rooijen
1910

1915 1605 477 P. van Rooijer Sigarenfabrikant

1918 1605 10

1921 1605 8 P. van Rooijen
1940 J. Ph. Chr. Poldervaart
J. Eeftinck Schattenberg
Mej. J. Engel
W.J. Reinders
Mej. W.H. v.d. Kous
Mej. H.P. Eichorn

1940 Albertus Vuijst Brandstoffenhandel

Gansoordstraat 10 (Huis gebouwd ca. 1880)

Jaar Kad. Huis
1883 1606 478

1900 1606 478 L. van der Burch
1910

1915 1606 478

1918 1606 12

1921 1606 10 H.J. Wilbrink
1940 C.W. Scharenburg

1940 Willem Vuijst Brandstoffenhandel

2000 Sleg Garagebedrijf

___________________________________________________

Gansoordstraat 12
Jaar Verp. Huis
1785 20 (325) Paulus Guykingh

1795 20 (325) Jan Bolten sr.(erfenis via vrouw van Paulus Guykingh
Jaar Kad. Huis
1806 (493) 325 Jan Bolten huis en erf

1808 (493) 325 Ledig

1810 (493) 311 Jan Paul Bolten 23 j

1811 (493) 325 Jan Paul Bolten * 15.12.1787 Boomkweker

1832 493 325 Fredrik Perk Huis + Erf Wagenmaker
1880 493 325 L. Bolderhei

1890
1900
1900 479 W. Vuijst
t/m G. Vuijst
1910 H.J. Wiegmink
1915 479 W. Vuijst Brandstoffenhandel
G. Vuijst Brandstoffenhandel
1918 14 Gerrit Vuijst

1940 1942 12 Vuijst, Gerrit (opa van Paul Vuijst)
Gansoordstraat 14 ?
Jaar Verp. Huis
1785 19 (326) Paulus Guykingh

1795 19 (326) Cornelis de Wolff jr.

Jaar Kad. Huis
1806 (326) Cornelis de Wolff

Gansoordstraat 14
Jaar Verp. Huis
1785 18 (326) Jacobus Kok

1785 18 (326) Hendrik Ormel

1796 18 (326) Jan Bolten sr.

Jaar Kad. Huis
1806 (494) 326 Jan Bolten sr. huis en erf

1808 (494) 326 ledig

1810 (494) 312 onbewoond

1811 (494) 326 onbewoond huis en erf gesloopt in 1816
1832 494 326 Wed. Willem de Haan huis en tuin ????
1839 494 326 Dirk van der Vuurst 33 jaar veehouder

1880 1196 326 P. Dannenburg 1e Luit.

1890 1196
1900


1900 1196 480 Joh. Essen Kleermaker
1910 H. Kleijn
J.D. Lier 1e Luit. Inf.
A. Sanders

1915 1196 480 J. Essen Kleermaker
480 J.D. Lier 1e Luit Inf.
1921 1415 14 Wed. J. Essen
1940 Gebr. C. Hellinghuizen
H.C. Meijer
Mej. S.H. Storm
J. Wesseling
W. Hoogstrate
P. van Dijk
Mej. C.J. Huijskens
A. Felkens
A. Spruit
H. Essen
Gansoordstraat 16
Jaar Verp. Huis


Jaar Kad. Huis
1806 (495) 326 Jan Bolten sr. huis

1808 (495) 326 ledig
1810 (495) erf ?
1811 (495) erf ? huis gesloopt in 1816
1832 495 326 Wed. Willem de Haan erf ??????

1880 495 326a F. Buijs v.h. Zandpad
Wed. Holland bij Krijnen
1900 857 481 J.F. Uijtenboogaard Bakker
t/m E.H.J. Nusselder 1e Luit. Inf.Ä
W.F.H. Zegers
1910 Jhr. G.M.M.M. Alting-van Geusan ( officier ?)
J. de Lange
J.P.C. van Wachem
J.W. Lugt
G.A.J. Matsar)
H.J. Hanskamp (militair schoenmaker ?)

1915 (857) 481 J.F. Uijtenboogaard Bakker
1915 E.H.J. Nusselder 1e Luit. Inf.
Ä
1917 (1416) 18 (16) Uijtenboogaart, J.F. Bakker
Jaar Kad. Huis
1940 nr. nr.
t/m 1416 16 Willemsen, J
1921 Uijttenboogaard
Slemmer, A.E.
Rijk de, A. Jzn
Gordijn, N
Spruijt, A.
Pater, H.G.
Scheper, H.
Maasen, T Ô
Cools, J.J.M.O.
Klein, J.
Gooijer de, W.
Versteeg, A.G. wed.
Schuit, P.H.
Brands, D.
Ketelaar, L.J. wed.
Heuvel v/d. C.
Berg v/d, J.J.

1940 Bak, J.J.

2000 1416 16 Schaftenaar, H

Gansoordstraat 18

Jaar Verp. Huis
1785 17 (327) Meijer Elias

1796 17 (327) Meijer Elias de Jonge

1805 17 (327) Levie Jacob

Jaar Kad. Huis

1806 (496) 327 Levie Jacob huis en erf
1806 (497) Levie Jacob huis
1808 (496) 327 Levie Jacob
5 kinderen van L. Jacob
Eva Abrahams dienstbode
1810 (496) 313 Levie Jacob (van Amerongen?) 35 j
Hartog Meijer 17 j
1811 (496) 327 Levie Jacob (van Amerongen?) * 1776 KoopmanÄ
1829 496 327 Gerrit Hulscher 41 jaar veehouder

1832 496 327 Gerrit Hulscher huis

1832 497 327 Gerrit Hulscher huis en tuin

1849 496 327 Gerrit Hulscher 61 jaar veehouder
497 * 1788, + 1852


1880 855 327 J. Mulder
P.N.J.M. Mulder

1890 855 482
1900


1900 855 482
1910
1915 855 482 C. de Wit Groenteventer
1917 (1952) 20 Wit de, Cornelis Groentenhandel
1940 1952 18 Wit de, Cornelis
Wed. Hermien de Wit©Mulder
Gansoordstraat 20 Zelfde plek, ander huis.
Jaar Verp. Huis
1785 16 (328) Hendrik Poolman

1804 16 (328) Elbert Poolman

1806 (498) 328 Elbert Poolman
1808 (498) 328 Elbert Poolman
3 kinderen van E. Poolman
1810 (498) 314 Elbert Poolman 40 jaar

1811 (498) 328 Elbert Poolman * 1771 Werkman
1832 498 328 Elbert Poolman huis en tuin

1880 854 327a M. Rebel
Maj. Heissius
Gansoordstraat
1915 484 J.W. Wijngaard Sigarenmaker

1880 591 328 Jac. v.d. Berg
G. Brouwer


Gansoordstaat

1915 485 Nieuwendaal Kwekersknecht

Gansoordstraat 24a, 24b, 26, 28
Jaar Verp. Huis
1785 15 (329) 'Een huis aan het Diaconiehuis getrokken' REMISIE

1785 14 (329 ) Diaconiehuis REMISIE

Jaar Kad. Huis
1806 (499) 329 Geref. Diaconie

1808 (499) 329 Gijsbert de Jong
1810 (498) 315 Diaconie armhuis
1810 (499) Geref. Diaconie
1832 498 329 't Rijk infermerie
1832 500 't Rijk moestuin

1880 645 329 Kloek infermerie

1915 geen T.J.N. Douwes Administrateur Mil. Hospitaal

1915 geen J.F. van den Hoonaart, Hospitaalbediende Mil. Hospitaal

1940 Radix

1972 26 Biegstraten, adjudant

Gansoordstraat 29

1900 472 389 C.J. Beleur

1910

1915 472 C.J. Beleur winkelier in kruidenierswaren

Gansoordstraat 31
1900 470 389 Jan de Gooijer
1910 S.J. Jansen

Gansoordstraat / hoek Marktstraat
1900 453 393 M.A.J. Leenmans
1910

1910Gansoordstr
1915 520 J.W. de Roos serg. Vest. Art.

Gansoordstraat
1915 525 J.M. Schouten z. ber.

Gansoordstraat
1915 528 Sasburg-Hirschmann z. ber.

Brand ontstaan in de Korte Markšstraat, die oversloeg naar drie
percelen in de Gansoordstraat. Aldaar gingen een boerderij,
een kolenschuur en een varkensschuur in vlammen op.
______________________________________-
Raadhuisstraat ca. 1930.
(voorheen Korte Markstraat)

Van links naar rechts:
Polder Kruidenierswinkel
Vuijst Kolenschuur
Gerrit Eijpe
Tijmen Krijnen Voormalige boerderij met puntgevel
Bertha de Gooijer Boerderij van haar vader Hein de Gooijer
Duivensteeg
-----------------------------------------------------------------

OPMERKINGEN BIJ BOVENSTAANDE FOTO’S
De boerderij Gansoordstraat 15 van Lambert Harmensz Krijnen
en Aaltje Willemsdr. de Gooijer. In 1904 is de oude boerderij afgebrand.
Aaltje liet de boerderij herbouwen, waarvan het woonhuis nog bestaat.
Het laatste veehoudersbedrijf hier was van Willem de Rijk. De stallen zijn
in de jaren tachtig van de 20e eeuw afgebroken.

De weduwe Aaltje Krijnen-de Gooijer met haar gezin.
Zij was de jongste zuster van Jan en Hein Willemsz de Gooijer, die in
hetzelfde huizenblok een boerderij bezaten. De echtgenoot van Aaltje,
Lambert Krijnen, was een broer van Klaasje de Gooijer©Krijnen.
Zij woonde in de boerderij Gansoordstraat 31/Pijlstraat 12.
Lambert overleed jong door een ongeval tijdens de hooibouw.
Aaltje overleed in 1917 door een val van de keldertrap.

GANSOORDSTRAAT 17 T/M 27Op 24 oktober 1886 schonken Joseph Teixeira de Mattos, Henri¬que de Castro,
David Henriques de Castro Mzn. en Hanna Henri¬ques de Castro de synagoge
plus een kapitaal van f 10.000.© aan de Nederlands Israelitische
gemeente. Uit dit kapitaal werd de bouw bekostigd van zes huizen
aan de Gansoordstraat, de nummers 17 t/m 27.
De woningen Gansoordstraat nrs. 17 t/m 27 zijn op 1 oktober 1964 door de
Joodse Gemeente te Bussum verkocht aan (mijn neef) J.F.M. Marquenie,
adjunct directeur van de Chemische Fabriek Naarden. Het zelfde uur is
Gansoordstraat 27 (G 1253) doorverkocht aan (mij) Frans de Gooijer,
tekenaar constructeur, wonende te Naarden Bussummerstr. 29.

De Wijde Marktstraat omstreeks 1910 (thans Raadhuisstraat)
Rechts op de voorgrond, naast de Duivensteeg, de boerderij van Hein
Willemsz de Gooijer.

Daarnaast de boerderij van Tijmen Harmensz Krijnen, die hij
had overge­nomen van zijn vader Harmen Lambertsz
Krijnen. Deze boerderij liep door naar de Gansoordstraat,
waar het erf en de inrit gelegen was.

Achter 'De Dikke Boom' het logement van Jan Dekker, met de
bijnaam 'De Luis aan de Ketting'

Links het huis van de gemeente-arbeider E. Rookhuizen met
de bijnaam 'Eppie Houten Bommerd'. Eppie was zwak begaafd.
Hij liep jarenlang mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Na de
volbrachte wandeltocht werd hij feestelijk ingehaald.

Gansoordstr. 27 en 29 in 1956.
Het huis met het kruideniers-winkeltje van Cornelis Beleur
Werd gesloopt ca 1956. Tijdens WO II stond voor zijn raam
nog steeds een pot met ongepelde pinda's, voor de toenmalige
jeugd iets aparts.

Gansoordstr. 27 en 29 in 1966.
Nr. 29 is in 1956 gebouwd. Het poortje van nr. 27 is gesloopt
en de steeg versmald. Op de achtergrond de juist gerestaureerde
boerderij Gansoordstr. 31 / Pijlstraat.12.

'Vergane glorie' oftewel winkeltjes uit de jaren dertig in de
Vesting (1) De Omroeper jan . 1995 jrg. 8 nr. 1
[A.C. Slinger]
In de Gansoordstraat waren 5 winkeltjes. Klaas Verhoef deed op
nr. 2 in chocolade en suikerwerken. Later in de jaren dertig
was hier de winkel van Jamin en vervolgens de planten en
bloemenzaak van Jaap van Nigtevecht.

Op nummer 18 was de aardappelen- en groentewinkel van
Cornelis de Wit, die buiten de Vesting zijn eigen groentekwekerij had.
Bij het betreden van de winkel veroorzaakte een reusachtige
koperen bel een hels kabaal. Dat moest ook want mevrouw Hermien
de Wit-Mulder was zo doof als een kerkdeur. (Hermien de
Wit -Mulder was een zus van Johanna Post-Mulder. Johanna was
de op 32 jarige leeftijd gestorven moeder van Marie de Gooijer-Post,
die in de boerderij in de Bussummerstraat woonde.)

Op de hoek met de Pijlstraat, nummer 30, had Piet Eijpe Sr.
een sigarenmakerij annex winkeltje. Hij voeder het sigarenmerk
'Het Raadhuis', waarbij het Naardense Stadhuis op het sigaren­
bandje en het groene doosje stond afgebeeld.
Kruideniers- en koloniale waren kon men kopen op nummer 42,
alwaar de winkel van Joh. Zwaan was. de dochter van Zwaan, een
mogooltje luyisterend naar de naam Doortje, had de vervelende
eigenschap de klanten te knijpen.
Op de plek van nummer 29, nu een huis uit 1956, stond ooit de
kruidenierswinkel van 'Knelis Bleur' (redf. Cornelis Berleur)
Het was een kleine bedompt zaakje. Voor de etalage hingen
blauwe rolgordijnen met aan de onderkant pluche bolletjes.
Meestal waren ze nog net voor de helft gesloten. Men kon dan
nog net de voor de helft met doppinda's gevulde stopflessen
zien met het bordje 'Vers gebrande pinda's'. Dat branden zou
wel eens in de tijd van de eerste Wereldoorlog gebeurd kunnen
zijn, want die dingen waren ontzettend taai en zagen er bruin
uit. Knelis gaf ze weleens weg aan kinderen. Ik heb het winkeltje
nooit zien functioneren, maar tot in de jaren vijftig bleef
de etalage onveranderd.

Raadhuisstraat
Broodbakker Ben van Rooijen had zijn bedrijf op nummer 22. Tot
ver na de Tweede Wereldoorlog werden daar de bakovens nog met
'mot' gestookt; een mengsel van houtkrullen en takkenbossen
dat het lekkerste brood gaf.

Huizenblok Naarden omstreeks 1900 sectie G:
Korte Marktstraat - Wijde Marktstraat - Duiven¬steeg -
Gansoordstraat - Korte Pijlsteeg.

G 464 Timmerwerkplaats van M. Hietberg.

G 695 Bakkerij Van Rooijen

G 461 / 462 Portugese Synagoge

G 455 Boerderij van Harmen Lambertsz Krijnen en Emmetje
Dekker. (ouders van Kee, Klaasje, Lambert
en Tijmen Krijnen) Het erf en de inrit van de
boerderij lag aan de Gansoordstraat.

G 454 Boerderij van Hein Willemsz de Gooijer en Kee
Harmensdr. Krijnen. 'Hein de Bullenboer' was
Meentbeabte en stierhouder.

G 475 'Het Tuintje van De Roeper' (Dit overtuintje van
de notaris was gehuurd van Harmen Lambertzn.
Krijnen.)

G 473 / 474 Boerderij van Lambert Harmensz Krijnen en Aaltje
de Gooijer. In 1904 afgebrand en herbouwd

G 470 Boerderij hoek Gansdoordstraat / Korte Pijlsteeg
van Jan Willemsz de Gooijer + 1924 en Klaasje
Krijnen + 1956.

G 471 Inrit, erf en bleekveld van de boerderij van Jan
Willemsz de Gooijer.


MAP: NAARDEN, straat, huis, verp. Flop
NRSGO08-20 GANSOORDSTRAAT 2010

__________________________________________

F.J.J. de Gooijer

translate.google.com in English

Startpagina: GESCHIEDENIS VAN GOOILAND EN DE ERFGOOIERS 
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/
http://gooiland.50plusser.nl/

Labels: